Bir sədd var aramızda,
Ha çabala, cəhd elə,
Uçulmaz ki, uçulmaz.

Namərdin körpüsündən –
Nə niyyət, nə əhd elə, –
Keçilməz ki, keçilməz.

Qurdun içdiyi arxdan
Keçisənsə, şəst ilə
İçilməz ki, içilməz.

Bəzən adam iblisdən –
Bir özünü test elə –
Seçilməz ki, seçilməz.
Vüqarı yerindədi,
Dağı söy, ya mədh elə,
Kiçilməz ki, kiçilməz.

Ağıl yekəbaşlıqla –
(Ürəkləri fəth elə) –
Ölçülməz ki, ölçülməz.