Səni təbrik ediəm, 
Bugünkü uğurunla.
Yaxşı bir iz qoyasan,
Şeir, sənət yolunla.

Ana, Vətən mövzusu
Şeirində əksin tapır.
Sənin kimi şairi.
Xalq həmişə yaşadır.

26 may, 2006.