Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Bir ANA sözünə həsrət bir qadın…
Gözləri özgənin qucağındadır.
Xəyalında qoyur körpənin adın,
Axan göz yaşları yanağındadır…

Bəsləyir, oxşayır xəyalən onu
Bələyin bağlayır, üzün oxşayır…
İçinə çəkir o körpə qoxsunu
Özü öz içində hönkür ağlayır.

Bir körpə gülüşə həsrət bir qadın
Sinəsi dağlardan çaram_çarpazdır,
Duymayıb həyatda “ANALIQ” dadın
Ömrü nə bahadır, nə şaxta-ayazdır…