Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

O geyməz əyninə yalandan yamaq
Oğluna – qızına ən böyük dayaq,
Odur qardaş kimi, odur dost sayaq,
Hər zaman ATADIR, inan sən, dostum!

Nəfəsin duyanda başının üstə,
Canına sağlığı Allahdan istə.
Başını qoyanda dizinin üstə,
Atanın dəyərin bilərsən, dostum!

Min əzab-əzyətlə böyüdər bizi,
Saçının ağında var övlad izi,
Qaməti şux deyil, bükülüb dizi,
Sən onun yolunu gedərsən, dostum!

Hələ sığalıyçun darıxacaqsan,
Gəldiyi yollara çox baxacaqsan,
Dolacaq gözlərin, ağlayacaqsan,
Şəklinə baxanda, silərsən, dostum!

Atam indi mənə-ən yaxın yoldaş,
Odur mənə qardaş, o mənə sirdaş.
O qoymaz yolumda dayana bir daş,
Dağıdar dünyanı, kövrəlsəm, dostum!