İblisləşən varlıqların
donu təmiz
üzü ağ
sözü şirin
fikri səlis
ruhu yanar
sevgiləri buza dönmüş
odu sönmüş
həniri yox
əməlləri min rəng verər
faydası yox, xeyri yox
min məna var
min cildi var
şəri var
zülmət çökən
çirkə dönən
qəlbi var
İblisləşən varlıqların
şeytan olmuş məni var