Məni, bizi var edənim
Səmamıza günəş ay,
Ömrümüzə yar edənim!
Sinəsilə sipər olan,
şimşək kimi çaxanım
İldırım tək yandıranım
Bir andaca yaxanım…
Tale oxum, tək məhvərim
Doğma yurdun eşqi üçün
Kül olmağı gözə olan
Sevgi pərvanələrim!!!
ŞƏHİDİM!!!
Qürur yerim!
Şərəfim!
Qurumayan göz yaşımsan!
Silinməyən yaddaşımsan!
Sənin fəda olduğun yer
Mənim bizim – and yerimiz!
Sən – mənim ürəyimin
Şah damarı, parasısan!
Vətənimin Haqq nəğməsi
Azadlığın carçısısan!