Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident mükafatçısıAzərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının BAKI Bürosunun Rəhbəri

Mən günahdan keçmədim,
Günahlar məndən keçdi.
İllər aman vermədi,
Saçımdan dən-dən keçdi.
Bir də baxdım zaman az,
Gecdi hər şeyə, gecdi.
Göy üzünün qapısı açıq qalıb, İlahi!

Səhərəcən ağladı
Səmaların kür yeri.
Göz yaşına boyadı,
Yol-irizi, hər yeri.
Bir körpənin ahıdı,
Dünyanın ən dar yeri.
Göy üzünün qapısı açıq qalıb, İlahi!

Hara gedir bu karvan,
Qum əriyir saatda.
Qul kimdir, kim hökmüran?

Kim piyada, kim atda?
Adam qalmadı daha,
Gözü dönmüş həyatda,
Göy üzünün qapısı açıq qalıb, İlahi!
Kim hürküdüb səhəri?
Zülmətin yox əlacı.
Dan üzünün əlləri
Qandır, acıdır-acı.
Dörd yanım matəm yeri,
Dörd yanım dar ağacı,
Göy üzünün qapısı açıq qalıb, İlahi!

Bağla şər qapıları…