ELƏ

Nə mənim halıma acı,nə də yan,
Nə də, mənə görə belə qəm elə.
Dağılıb gedirəm,bir az dur,dayan,
Yığ məni bir yerə,topla,cəm elə.

Elə gözlərin də ayaq saxlasın,
Olsun da bir azca dayaq,saxlasın.
Qoyma həsrətin də oyaq saxlasın,
Bir şirin yalan de,uyut,dəm elə.

Olmazmı belimi büküb getməsəm,
Beləcə batmasam,çöküb getməsəm.
Əlimi əlindən çəkib getməsəm,
Yaş olub gözündən süzülsəm elə…

Mənim dürdanəmsən,dürrümsən,qadın,
Çox da ki,gizlinim,sirrimsən,qadın.
Ən incə,ən kövrək yerimsən,qadın,
Səndən üzüləcəm üzülsəm elə…

28 avqust 2013