Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

İlməsi qaçmış,arasındakı üzərlik otu ovulub tökülmüş.. -o cib dəsmalı

Ən çox sevdiyim adam üçündür.

Sulardan yol açan Musa misalı-

ocaq ürəyimə ayaq basmalı..

– küçə daşlarını döyən yağışlar.

‘pərvanə xisləti’- başıma dönüb

‘Dayanıb bir əhval maraqlanmamış’

-çiynin saçlarıma qucaq açmalı.

Bədəni islanmış, rəngi saralmış,

ilməsi köksündən küsüb darılmış

ətrini axtaran o dəsmal haqqı!

Yusifin, Musanın Allahı haqqı,

sevgimin tapdanmış hüququ, haqqı!

Yağış dayanmamış, canım çıxmamış,

Ən sevdiyim adam gəlib çıxmalı.

Susub, ‘eşitməyib’ qulaq asmalı

“pərvanə sözü”nə, “şamın səsi”nə

Yağış yorulana, qış qalxanadək.

o şam , o pərvanə , o cib dəsmalı-

Susmalı! Susmalı! Susmalı!

Banu Muhareem