Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

xatirələr şəlalədi bu axşam…
Axır…
Axır gözümdən…
Elə məsum yadam sənə…
Günahla bəzənəm gərək…

Güzgüdəki son naxışam…
Sən-günahkar doğmam;
“İtin mavi gözləri”ndən
Bir giləlik öpəm gərək…

Tutam yaxasından “Naməlum O”nun
Atam bütün qaranlıq mağaralara…
Min ildən sonra
Dünyanın üç yerində
Rəsmimi cıza dırnaqlarıyla
Mağara divarlarına…

Yolun düşə o keçmişə…
Yollarımız üçbucağın iti bucağında kəsişə…
Görəm ki, yazmısan baxışlarına:
-Bu mənəm, sevdası sarı…
Görək ki, yazılıb o mağara divarlarına:
-Gəldiniz? Ay sizi cənnətin ilk günahları…

(2019)