Şah İsmayıl Xətayi klassik Azərbaycan şeirinin ən parlaq simalarından biridir. Onun qəzəlləri, qoşmaları, gəraylıları, bayatıları və varsağıları milli söz xəzinəmizi daha da zənginləşdirir. Xətayinin adı beş yüz ildən artıqdır ki, sevilərək və ehtiramla anılır. I Şah İsmayıl (Xətayi) həm də Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin qurucusudur. Görkəmli siyasi xadimdir. “Qanun” nəşriyyatının “Azərbaycan poeziyasından seçmə şeirlər” adlı layihəsində Xətayinin seçmə qəzəllərini təqdim edirik.

Xətayiyəm, bir halam,

Əlif üstündə dalam.

Sufiyəm təriqətdə,

Həqiqətdə abdalam

Mənbə: https://www.qanun.az/