Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

EŞQİMİN QIŞ HARAYI

Payız elə gəldi, qış belə getdi,
Ayrılıq küləyi əsdi bir ucdan.
Görüşə bilmədik bu necə dərddi?
Qar da yolumuzu kəsdi bir ucdan.

Sanki acıq çıxır təbiət bizdən,
Görüşmək vədəmiz uzanır yaman.
Həsrət də qar kimi gözlərimizdən-
Yağıb yolumuzda qoparır tufan.

Bölündük sevginin fəsillrinə,
Eşqimiz baharkən, özümüz qışıq.
Bəlkə ömrümüzün son illərindən,
Bəxtin yollarına atılmış daşıq?!

Eh…yenə səbrimin üstünə əsir,
Sənin gətirdiyin şaxta, qar, boran.
İnan ki, yolumu eşqimiz kəsir,
Yoxsa bu yollarda kimidi ki, duran?!

Həkim ağrın alım elə dərman yaz

Həkim ağrın alım elə dərman yaz,
Bütün dərdlərimə çarə eyləsin,
Ya öldür, ya sağalt biryolluq məni,
Qoyma həsrət könlüm yara eyləsin.

Saçımı qəm yuyub, kədər darayıb,
Ürəyimi şaxta, boran arayıb,
Gözlərimə çökən həsrət qarıyıb,
Qoyma tər qönçəmi xara eyləsin.

Həkim ağrın alım, elə dərman yaz,
Azalsın kədərim, sevinim bir az,
Şaxtalı ömrümü vuran qar, ayaz,
Qorxuram ömrümü para eyləsin.

Bir dərmanla şirin eylə sözümü,
Kərəm kimi kül etmişəm özümü,
Qıyma, hicran hücum çəkib üzümü,
Dost-tanış yanında qara eyləsin.

Göydə Allah. yerdə sən ol amanım,
Çırpılıbdı dağa, daşa gümanım,
Sııxıb ürəyini zalım zamanın,
Çəkdirib min kərə dara eyləsin.

Həkim dinlə məni, düşünmə əbəs,
Çarə etməz Allah yazana heç kəs,
Bir ürəkdolusu həsrətini bəs-
Söyləyin Nəcibə hara eyləsin?!