-Efendimize (s.a.v)-

Arz-ı hâlim Resûl-i Kibriyaya yazayım,
Ahmed ü Mahmûd’a… O Mustafa’ya yazayım.

Şu inleyen ehl-i imanın feryatlarını,
Bedre, Uhut’a, Mina ve Kuba’ya yazayım.

Dünyaya sarıldık da toprak olduk büsbütün,
Hicrânımı Sidret’ül Müntehâ’ya yazayım.

Cibril iner diye ehl-i tevhidin aczini,
Koşayım da Mescid-i Aksa’ya yazayım.

Perîşanız, sen dargınsın gelmezsin Efendim,
Ruhsat ver gelsin Ali Murtazâ’ya yazayım.

Bu fânide göstermezsen yine nur yüzünü,
Şu sevdalarımı Âl-i Âba’ya yazayım.

Ümmetin İslam’ı arıyor Senden uzakta,
Hasretlerimizi Merve Safa’ya yazayım.

Cibril akıl, Sen aşk idin de geçtin öteye,
Aşkın rehberimdir, Arş- ı Âlâ’ya yazayım.

Seni anlamayan beşer ağlamakta her gün,
O yaşları ben, Kubbet’ül Hadrâ’ya yazayım…
26 Haziran 2003/