This image has an empty alt attribute

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanası “Vətənimizə virtual səyahət” layihəsi çərçivəsində virtual turlar təşkil edir.
Layihədə Xızı, Ucar, Göyçay, Ağcabədi, Qax rayon və Şəki şəhər Mərkəzi Kitabxanaları da fəal iştirak edirlər.
Vətənimizə virtual səyahətlərin təşkili ölkə başçısının “Biz birlikdə güclüyük!” şüarına dəstək olmaq və ölkəmizdə yeni koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə bağlı tətbiq edilən ciddi karantin rejimində insanların vaxtlarını səmərəli keçirmək məqsədilə Vətənimizi tanıtmaqdır.
Növbəti virtual səyahətin məkanı Qarabağın gözəl guşələrindən biri olan Tərtərdir. Tərtər rayonu ən qədim yaşayış məskəni olub, dağ ilə aranın qovuşduğu ərazidə yerləşir. Son dərəcə maraqlı və səfalı ərazidə yerləşən Tərtər rayonunun iqlim şəraiti mülayim iqlimdən başlamış isti yarımsəhra və səhra iqliminə qədər dəyişir. Tərtər və Xaçınçay çayları bu rayonun ərazisi ilə axır. Rayon Kür-Araz ovalığının qərb hissəsində, Qarabağ düzündə yerləşir. Buranın tarixi adı Çaparxana olmuşdur.
Videoçarx Tərtər rayonu haqqında ümumi məlumatla başlayır, burada rayonun ərazisi, əhalisinin, habelə şəhər, qəsəbə, kənd və bələdiyyələrinin sayı göstərilir, rayonun müasir binaları, istirahət mərkəzləri, parkları haqqında fotolar əks olunur. Onların arasında Heydər Əliyev Mərkəzi və Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi xüsusi maraq doğurur. Dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələr, ölkə əhəmiyyətli daşınmaz arxeoloji abidələr, yerli əhəmiyyətli daşınmaz memarlıq abidələri, Kəngərli kəndindəki türbə, Qaradağlı və Qaynaq kəndlərindəki məscidlər və Buzxana haqqında məlumatla yanaşı onların fotoları da verilir.
Videoçarxda Tərtərin bir sıra görkəmli şəxsiyyətləri haqqında məlumat və onların fotolarlı ilə də tanış olmaq olar. 
Tərtərin heyvanat və bitki aləmini, əks etdirən fotolar video səyahəti daha da maraqlı edir. 
Zəngin Tərtər mətbəxini əks etdirən rəngarəng fotolar burada yer almışdır.
Videoçarx Anar Yusifzadənin ifasında “Tərtər”mahnısı ilə müşayiət olunur.
Sizi virtual səyahətə dəvət edirik: 
https://www.youtube.com/watch?v=KE6C-xwTVJw
 “Vətənimizə virtual səyahət” adlı layihəyə daxil olan videoçarxları “Kitabsevər uşaqlar” Facebook səhifəsində və YouTube kanalında da izləmək mümkündür.
“Vətənimizə virtual səyahət” adlı layihə əsasında Azərbaycanın şəhər və rayonları haqqında silsilə videoçarxlar hazırlanır.

Очередное виртуальное путешествие   состоялось в Тертерский район

Как сообщалось ранее, Централизованная библиотечная система Ясамальского района в рамках проекта «Виртуальное путешествие по Азербайджану» проводит туры по регионам страны.

В проекте принимают активное участие Центральные библиотеки Хызынского, Уджарского, Гейчайского, Агджабединского, Гахского районов и города Шеки.

Организация  виртуальных путешествий явилась ответом на призыв главы государства «Вместе мы сильны!» и на введение в стране режима строго карантина в связи с распространением коронавируса (COVID-19). Одной из целей данного проекта является ознакомление с Азербайджаном и рациональная организация свободного времени людей в условиях карантина.

Очередное путешествие организовано в один из красивейших уголков Карабаха – Тертерский район. Этот район является одним из древнейших поселений на территории страны, располагается он на стыке гор и низменности. Расположенный на удивительно интересном и живописном месте он обладает переменным климатом, начиная с умеренного, доходя до жаркого полупустынного и пустынного.

По территории района протекают реки Тертер и Хачынчай. Располагается район в западной части Кура-Араксинской низменности на Карабахской низменности.

Историческое название этих мест Чапархана.

Начинается видеоролик с показа общих сведений о территории района. Зрители узнают о населении города, поселков и сел района, о муниципалитетах. Здесь же размещены фото современных зданий, среди которых Центр Гейдара Алиева и историко-краеведческий музей, а также фото центров отдыха, парков.

На видеоролике размещен перечень археологических памятников мирового, республиканского значения, а также памятников архитектуры местного значения, среди которых усыпальница в селе Кенгерли, мечети в селах Гарадаглы и Гайнаг, а также Бузхана («холодящее место», «ледяной погреб»). Даны их краткие описания и фотографии.

Здесь же зрители могут познакомиться с рядом выдающихся деятелей – выходцами из Тертера.

Фотографии образцов животного мира и флоры делают видеоролик еще более интересным.

Фото блюд разнообразной кухни Тертера также привлекают внимание.

Показ ролика сопровождается музыкой. Звучит песня «Тертер» в исполнении Анара Юсифзаде.

Приглашаем на виртуальный тур по Тертеру

Дети и школьники могут посмотреть этот видеоролик на странице Facebook «Китабсевяр ушаглар» (“Kitabsevər uşaqlar”) и на  одноименном канале YouTube.

В рамках проекта «Виртуальное путешествие по Азербайджану» готовится цикл видеороликов о городах и районах нашей страны.