This image has an empty alt attribute; its file name is 79644024_835032433613820_2564097335432839168_n.jpg

Bu qara donlu gözəlin
Gününü ağ eylə, Tanrım.
Dağ çəkdirmə sinəsinə,
Qəlbini dağ eylə, Tanrım.

Gözündəki buludlardan
Gül ətirli yağış yağdır.
Dalınca da göy qurşağı, –
Yeddi rəngli naxış yağdır.

Cadar-cadar səhrasını
Bəhrəli torpağa döndər.
Tumurcuq arzularını
Yamyaşıl yarpağa döndər.

Nolar, belə tez gətirmə
Yolun sonuna bu qızı.
Tanrım, böyüksən, bağışla
Qara donuna bu qızı.