“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş məsləhətçisi, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı

əl-əl axtarıram şəkillərimi,
baxım görüm hansında daha gözəl düşmüşəm…
baxım görümhardasaanama söykənmişəm?!
marağımı qabardıbitirəm şəkillərdə…
fikrim ilişib qalıbdünəndə-anamgildə…
anamın şəkillərinə gözəldi, İlahi!
anamın hörükləride harda gizlənibdi?hansı ildə, İlahi?!
mən öz şəkillərimdənküsdüm bu gün bu başla…
Tək sevincim dünəndə:
“Anam məndən gözəl olub mən yaşda!”