“Bənövşə xatirinə,
Kol dibinə iz düşdü”.
İlyas Tapdıq.

İlk baharda narın qarı,
Yarıb keçər bənövşələr.
İnci kimi damlaları,
Bir-bir içər bənövşələr.

Meh toxunar üzlərinə,
Nur ələnər gözlərinə,
Kol dibini özlərinə,
Məskən seçər bənövşələr.

Ürək ondan necə doya,
Dözmür yaza, qalmır qaya,
Vaxtlı gəlib bu dünyaya,
Vaxtsız köçər bənövşələr.

*Bu şeir Xalq şairi Hüsyen Arifin 1966-cı ildə Bakı şəhərində, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən kütləvi tirajla (15000) işıq üzü görən “Yollar və xatirələr” şeirlər və poema kitabından seçilib.