This image has an empty alt attribute; its file name is necibexanim.jpg

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fəndunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Nakam məhəbbətin qəlbdə, könüldə,
Ya həsrəti qalır, ya dağı qalır.
Yurdda qalan övlad əsil olmasa,
Elə bil yurdunda yad, ağı qalır.

Zəhərli əlin də, yad ayağın da,
Yenə mənə yaddır, yad, ayağında,
Əgər qorunmasa yad ayağında,
Əlbəttə, çəməni, ya dağı qalır.

Dərya varsa, çalxalanım, üzüm də,
Arı qonar, şirə gəzər üzümdə,
Nəcibəyəm, nə zamandı üzümdə,
Azarın sarısı, ya dağı qalır.