Qarın soyuqluğunda əridikcə
qırmızı hərarət.
Sakitləşirdi körpənin
balaca ürəyi…
Donan kiçicik barmaqlarını
son dəfə apardı isti nəfəsinə doğru.
Layla deyirdi ona buludlarda
əyləşən mələklər.
Gözlərini iricə açıb
mələklərəmi baxırdı
Xocalıdakı körpə?
Dodağının kənarında donan
gülüşlərdən danışın mənə…
Görəsən, son dəfə onu belə
gülümsədən nə idi?
Nəyə, kimə gülürdü körpə?
Anasınımı xatırlamışdı?
Bəlkə də, onu yanına aparmaq üçün elə Tanrı özü gəlmişdi..