Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fəndunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Könül nadanlardan gileylənmə sən,
Gec də olsa haqq öz yerin tapacaq.
Həqiqətin zirvəsindən düşmə ki,
Haqsızlığı sellər yuyub atacaq.

Namərd nə bilir ki, dost nə, qardaş nə?
Sözünü çaşanda, itəndə baş nə?
Nanəcib adama bahar nə, qış nə?
Yaz gülünü qar çovğuna satacaq.

Kişi gördüm vallah arvad donunda,
İblis də yalandı onun yanında,
Qeyrətini gizlədəndə, dananda,
Min aləmi bir-brinə qatacaq.

Bələdəm çoxunum astar üzünə,
Köz basmışam ürəyimin közünə,
Nəcibəyəm, sözü dedim düzünə,
Qəbul etməz bir murdarı pir, ocaq,
Yaltaqları qəm gölündə batacaq.

May. 2003..