This image has an empty alt attribute; its file name is Без-названия.jpg

Canım yandı, can ay Habil,
Təzələdin bir yaramı.
Araz axdı kaman boyu,
Apardı sellər Saramı.

Əfəndi torpağım, daşım,
Ağardı bəlalı başım,
Mən ağlayıb qurtarmışdım,
Ağladı tellər Saramı.

Qarşımda canlı xəyalsan,
Qışqırırsan, amma lalsan,
Çal, Habil, çal-belə çalsan-
Kaman dirildər Saramı.