SUALLAR…

(Dinimiz bir olan bəzi İslam ölkələrin rəhbərləri Azərbaycanın namını çəkmək əvəzinə torpaqlarımızı zəbt edib məscidlərimizi dağıdıb haramladan ermənistanı müdafiyə edirlər)

Cahan ibarət imiş qorxaqlardan,ərənnən,
görməmişdən,görənnən,
bu gidi dünya görən
o vaxt,indimi yaxşı?
Çoban qardaş,sən bilən
hansı daha yaxşıdı-
səni tanıyıb hürən
yoxsa,yad iti yаxşı?

Ağlayan ya gülən çox?
doğulan ya ölən çox?
Dərgahdan da gələn yox-
adam soruşub bilə:
“Dolanmağa oralar,
yoxsa bu gidi yaxxşı?

Boğuldu suda baran,
yuxuda öldü yatan,
a müqəddəs Kərbala,
tutulma sualımdan:
“Məni düşmənə satan
Müsəlman din qardaşım
yoxsa Yəhudi yaxşı”?!

YOX,MƏNİ AÇMADI BU GİLEY–GÜZAR…

Yox,məni açmadı bu giley-güzar,
ürəyin bir özgə dildə danışdı,
araya kim girib,ortada nə var?
bu cür qalmağından getsən yaxşıdı.

Tutur ətrafımı qəmli xəzəllər,
sınaqçün yetmədi məgər bu illər?
xırdaçı deyildin axı əzəllər,
çox şeyin üstündən ötsən yaxşıdı.

Eşq şərbət süzəndə dil açdı lallar,
o qədər ev yıxıb yersiz suallar!
yad yerdə xətrinə toxunan olar–
qəlbimin içində bitsən yaxşıdı.

Sildirsən ömrümdən saldığın izi,
bir daha tapmazsan Vahid ƏZİZi,
ölərik itirsək bir-birimizi,
ikimiz birlıkdə itsək yaxşıdı…