Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, “İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Qarabağ Bürosunun RəhbəriAzərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Ruhuna vurulub göylərə uçdum,
Sevmək nə zamandan günahdı söylə.
Mən eşqin qırxıncı qapısın açdım,
Qəlbibin qapısı bağlıdı hələ.

Ürəyim çat verib sənin əlindən,
Yerləri, göyləri saymayan mələk,
Bir xoş söz eşitmədim sənin dilindən,
İnsafsız görmədim vallah sənin tək.

Günümü bükmüsən bir göy əksiyə,
Yenə nişan alıb dərd ürəyimi.
Əllərim çatmayır o yüksəkliyə,
Çırpmısan daşlara sən istəyimi.

Ruhum bənövşətək boynunu əyib,
Çəkilmir gözümdən həsrət buludu.
Elə fələklər də xətrimə dəyib,
Yoxsa sevgi budu, məhəbbət budu.

Üzünün işığı kor edib məni,
Sənin eşqin ilə döyünür ürək,
Bütün varlığımla sevirəm səni,
Axı gözəl olur tikanlı çiçək.