Gecə yarı
şəhərin yuxulu gözləri süzülür
şərab kimi
səhərə sarı…
Bir azdan
gecə öz libasını soyunacaq
adamlar gecəni çılpaq görmək üçün
yuxudan oyanacaq…

Sevgi ucalığı

Çəkilib dar ağacına
Saralıb, solub ümidim.
Bircə telefon zəngindən
Asılı qalıb ümidim.

Qətlinə fərman verilib
Neçə arzu, diləyimin.
Məni asmaqçün hörülüb
Şah damarı ürəyimin.

Ucaldar məni bu sevda,
Ömrüm qalarsa yarıda.
Cismim sizdən aşağıda,
Ruhum sizdən yuxarıda.