Sən gələndə

Payız yenə qızılı yarpaqları ilə gəlib

ömrümüzə

gözəl payız

nisgilli

qəmli payız…

Həkimdən qorxan

uşaq kimi boylanar göy üzündən günəş

sən gələndə…

Ruzi-bərəkətin, bar-bəhrən kimi

yağışın, küləyin də bol olar

şıltaq

ərköyün payız…

Öyrət mənə kədəri gizlətməyi

qəmə qalib gəlməyi

qızılı yarpağa dönüb qalib olmağı öyrət

qəmli könlümə…

Eh,gözəl payız, səndən sonra

Ağappaq qar yağacaq qara torpağa

Sonra yenə yaz gələcək

hər tərəf gül-çiçəyə bürünəcək

və sən hələ zamanını

gözləyəcək

səbrli olmağı öyrənəcəksən…

O yol

Bu yolun başlanğıcı

o yolun bitdiyi yerdi

o yol mənim gəldiyim

sənin getdiyin yerdi

biz o yolda qarşılaşmalıydıq

mən gəldim

sən getmədin

orda bir yol yoruldu

səni gözləməkdən

məni gözlətməkdən…