Əzəl gündən gidi günya

yaxşılıqlı,yamanlıdı;

bəxtəvərmiş şahlar güya?,

onlar da bəd gümanlıdı,

Xəlbirdir boşalıb-dolan,

zaylardı dibində qalan,

dünən mənə aydın olan,

bu gün çiskin-dumanlıdı.

Haqq gəzirdim könül verəm,

düşünürdüm–yerbəyerəm,

“Can”-deyənnən gen gəzərəm-

hamı canı dərmanlıdı.

Dözək,bəlkə taleh gülər,

tutan sünbül dən gətirər,

hər kəs bir cür ömrü bölər,

hər kəs bir cür imkanlıdı…