Aha,bu da payız…gəldi,yetişdi,

Qızılla aldadar bağlar başını,

Zirvəyə ilk şaxta qırovu düşdü,

Çalmayla bağladı dağlar başını,

Atı,arabası olanlar cumub

Qəmli meşələrdən odun çəkəcək,

Soyuq sobalara kəndli od vurub,

Tayanın nəmlənən otun çəkəcək,

Bulud çisəkləyib isladar damı,

Şaxtalar düşüncə bu hökmü sürər,

İçi,mən qarışıq,şəhər adamı

Payız heyrətini ekrandan görər,

İçi,mən qarışıq,şəhər adamı,

(Dünyadan bixəbər nəsil dəyişir),

Gün döyür,qar tutur qırlanmış damı,

Başa düşürük ki,fəsil dəyişir…