Rədifin kim pozar Tanrı yazanın?

Hər sözdə cəsarət, mərhəmət,inam,

İki fatehi var indi dünyanın ;

Birisi – Ərdoğan, birisi – İlham.

Sevdim həm keçmişi, həm gələcəyi,

Suyundan çəkiblər Dədə Qorquda,

Oldular bir canın iki ürəyi,

O da Türk övladı, Türk oğlu bu da!

Onlar elə igid, o cürə sirdaş –

Türklərdən, bax, belə ərlər doğulur,

İlhamla – Ərdoğan əbədi qardaş,

Azadlıq torpaqla – qannan yoğrulur.

Elə qucaqlaşdı bu iki nəhəng-

Tanrı gülümsədi göyün üzündə,

Düşmən nəkaradı? – dağ da yenəcək,

Kişi dayananda Kişi sözündə!

Bitdi Qələbəylə hicranın sonu,

Xəbərdən bülbüllər gəldilər cuşa,

Gənclik illərində görmüşdü onu –

Səsindən tanıdı İlhamı Şuşa.

Əlini çiyninə qoyub oğlunun,

Öndər danışırdı – hər sözü almaz!

Mən canlı şahidi olmuşdum bunun:

“Şuşanı qorusan – Vətən basılmaz”!

Ellər yaşadacaq xatirələrdə –

Dastanlar yazdırar xilaskar oğlu;

İlhamı kövrəldən sevinc qəhəri,

Hamıda qürurlu göz yaşı oldu…

09.11.2020