Səadəs-Sabah

Küveytli şairə Səad Məhəmməd Sabah (Səadəs-Sabah) yazıçı və tənqidçidir. Siyasət və iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur. Ərəbdilli şairə fransız və ingilis dillərini mükəmməl bilir. 1985-ci ildə “Səad” Nəşriyyat Evini təsis edib. Səadəs-sabah dünya miqyaslı ədəbiyyat və poeziya üzrə bir çox mükafatlara layiq görülüb. Onun feminist düşüncəsinin və lirikasının gözəlliyindən dolayı, adı böyük ərəb şairəsi Qadəs-səmman ilə yanaşı çəkilir.

***

Bu qədər kitabları sevdiyini bilsəydim əgər

bütün geyimlərimi

kitabçıdan alardım.

Məni çox rahat oxu

Məni ərəbcə kimi

Sağdan sola oxuma.

Məni latın dili kimi

Soldan sağa oxuma.

Məni Çin dili kimi

Yuxarıdan aşağıya oxuma.

Məni çox rahat oxu,

Günəş yaşıllığı,

Sərçə çiçəyin kitabını oxuyan kimi…

Sən eşqi qohumluq məsələsi kimi bilməyən

birinci aydın düşüncəli…

yatağı danışıq üçün tribunaya çevirməyənin birisisən…

bilirəm,

mən sənin həyat üçün birinci qadının,

amma hər gün bizimlə birlikdə qəhvə içən İblis

məni həvəsləndirir,

səndən soruşam ki,

ikincisi kimidir?

Bir kişini tanıyıram

Dünyada olan kişilər sırasında

Keçmişimi iki yerə bölən bir kişini tanıyıram.

Məni öz quluna çevirən birisi,

Məni azad edən,

Toplayan,

Ayıran,

güclü əllərinin arasında gizlədən birisini tanıyıram.

Dünyada olan kişilər sırasında

Bir kişini tanıyıram,

Yunan Tanrılarına bənzər,

Gözlərindən şimşəklər işıldayan,

Ağzından yağışlar yağan…

Bir kişini tanıyıram,

Ormanlığın sonunda nəğmələr oxuyanda

Ağaclar arxasınca yeriyərlər…

Dostum ol

Vaxtaşırı ürəyim səninlə yaşıllıqların üzərində

yerimək istəyəndə,

səninlə şeir kitabı oxumaq istəyəndə,

səni dinləmək istəyəndə,

mən xoşbəxt bir qadına dönürəm,

Ey Şərq kişisi,

Nədən mənim üzümə valeh,

Nədən gözümün sürməsini görürsən,

Ağlımı görmürsən?..

Və mən bir yer misali

Suyun danışığına möhtac…

Nədən mənim qızıl qolbağımı görürsən?

Nədən səndə bir hökmran var?

Dostum ol mənim,

Dostum ol…

Eşq

Eşq bir çevrilişdir,

Can mayasında

Cəsarətli üsyandır

əşyanın düzümünə…

Və səndə olan vəcd

təhlükəli vərdişdir,

ondan can qurtarmağın yolunu bilmirəm ki…

Və sənin eşqin

böyük günahdır…

arzu edirəm,

arzu edirəm ki,

heç zaman bağışlanmasın!

Yuxu

Dünən gecə bir yuxu gördüm –

Sənin gözlərində üzən

bir balıq olduğumu gördüm…

qorxudan sənə yuxumu danışmadım

Qorxdum ki,

Yumarsan gözlərini mən boğularam…

Bilməzdim

Heç bilməzdim

Sevgi məktublarının bir gün

                       saatlı bombaya çevrilə biləcəyini

toxunduğunda partlayacağını…

Bilməzdim

sevgiyə bulaşan cümlələrin

gilyotinə dönə biləcəyini…

Bilməzdim

insanın sevgi məktubları ilə həyatda qala biləcəyini…

Və yenidən oxuduğunda

ölə biləcəyini…

Söylə

Söylə bilim,

məndən öncələr sevmisənmi başqa qadını?

Eşq içində özünü itirən bir qadını?

Söylə,

De ki,

Yasəmən ormanlığına vurulan qadının sonu necə olar?

Söylə,

Kölgə ilə gerçəkliyin arasındakı oxşarlığı bilim.

Göz ilə sürmə arasındakı bənzərliyi…

Qadının sevgidə nəyə çevrildiyini söylə,

Yarısının kopiyasımı?

Mənə bir söz söylə,

Elə söz ki,

məndən başqa heç bir qadın onu eşitməsin.

***

Divanəliyimin yoxdur sonu,

elə ağlımın da…

Dəcəlliyimin yoxdur sonu…

Ey azadlığımdan

rahatsız olan kişi,

ey çiçəklərin qorxmazlığından qorxan…

Bu mənəm –

Doğulduğumdan qadınlığım əzgin,

Duyğularım yandırıb-yaxan…

Acı küləklər

Sahillərimi qamçılayan…

Bu mənəm –

Aşiq olduğumdan

Yelkənlərim azad,

Saçlarım azad,

damarlarım açıq,

axan çaylarım bəndləri qıran…

Burulğanla qarşı-qarşıya olsam da,

mənə yoxdur tərəddüd, mənə yoxdur qorxu…

Mən bir qadınam,

heç bir sərhədi özündə sığdırmayan…

Tərcümə edən: Ümid Nəccari

Mənbə: https://azertag.az/