AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və ədəbi abidələr şöbəsinin kiçik elmi işçisi Orxan İsayevin tərcüməsində Mirzə Şərif Mirzəyevin “Qafqazda türk mətbuatı tarixinə dair materiallar” kitabı çap olunub. Tərcümə kitabı Ədəbiyyat İnstitutun Elmi Şurasının 17 iyun 2021-ci il tarixli 4 saylı qərarı ilə nəşr edilib.

 Kitabın ön sözünün müəllifi və elmi redaktoru Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhməddir. Kitabın rəyçiləri filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Elmira Qasımova və Gülbəniz Babayevadır. “AFPoliqrAF” nəşriyyatında çap olunan kitab 200 səhifədən ibarətdir.

Mirzə Şərif Mirzəyevin “Qafqazda türk mətbuatı tarixinə dair materiallar” kitabı rəsmi və arxiv sənədlərindən istifadə etməklə Qafqazdakı çar məmurlarının Azərbaycan türklərinə qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasətini tamamilə ifşa edir. Qafqaz Senzura Komitəsində yerli və şərq dilləri senzoru kimi çalışmış ilk və son azərbaycanlı Mirzə Şərif Mirzəyev Azərbaycan mətbuatı qarşısında yaradılan süni əngəlləri tarixi faktlar əsasında göstərir. “Qafqazda türk mətbuatı tarixinə dair materiallar” əsəri Azərbaycan mətbuatının yaranmasının 50 illiyi münasibətilə rus dilində yazılıb və ilk dəfə məhz bu kitabda Azərbaycan dilində oxuculara təqdim olunur.

Rus dilində yazılan əsər ilk dəfə 2009-cu ildə Elmira Qasımova və Rəna Mayılova tərəfindən kitab halında çap edilmiş və Orxan İsayevin tərcüməsi həmin nəşrin əsasında gerçəkləşib.

Gülnar Səma

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi