Şəhid Anar Nağıyev Sahib oğlunun xatirəsinə

Görün necə…
Bu vətənin sağlığına can verənlər yaşayarmış,
Yaşadıqca vətən adın zirvələrə daşıyarmış,
Görün necə, vətən üçün əlləriylə daş oyarmış,
Şəhidlərim…

Görün necə…
Pak torpağa paklığını qanlarıyla bəxş edərlər,
Yaddaşlara igidliyi, mərdliyini nəqş edərlər,
Görün necə, azadlığı bizə verib, tez gedərlər,
Şəhidlərim…

Görün necə…
Yaramızı sarmaq üçün gəncliyinə vəda edib,
Həqiqi eşq ilə canı vətəninə fəda edib,
Anar kimi şəhadəti könlümüzə nida edib,
Şəhidlərim…


Şəhid Zeynallı Rəşad Qiyas oğlunun xatirəsinə

__________

Torpağı doyduran şəhid.

Vətən doydu qanın ilə,
Torpağı doyduran şəhid.
Elə cavan şəhid oldun,
Ürəyi oyduran şəhid.

Arzulara baxmadın sən,
Həyat yolu axmadın sən,
Bəyliyini taxmadın sən,
Bayrağı qaldıran şəhid!

Tarixə həkk oldu adın,
Var idi bircə muradın,
Muradı yetdi Rəşadın,
Torpağı doyduran şəhid.

Gözü yaşlı qaldı anan,
Bütün ömrü oldu talan.
Halına olmadı yanan.
Bağrını yandıran şəhid.


ANAMA HƏDİYYƏM ŞƏHİDLİYİMDİR!
Şəhid Cəbrayıl Dövlətzadəyə həsr

__

Anacan, ad günün mübarək olsun!
Başını uca tut, göz yaşı tökmə.
Fəxr elə, şəhidlik zirvəsindəyəm,
Ağlama, heç zaman dərd-qəmi çəkmə.

Haqqını halal et, gələ bilmədim,
Bu il yanağından öpə bilmədim.
Öpmüşəm vətənin torpağını mən,
Vətəni tək qoyub, dönə bilmədim.

Fəxr elə, anacan, qürur duy hər vaxt,
Düşmənə bircə an boyun əymədim.
Halal torpağımda döyüşdüm, ancaq
Özgə torpağına zərrə dəymədim.

Anacan, andımız var idi bizim,
Vətənçün yaşayıb, ölməyi seçdim.
Uşaqlıq arzumu gerçək etmişəm,
Mən şəhid olmuşam,
Əbədi həyatın şərbətin içdim.

Anacan, ad günün mübarək olsun,
Qoyma gözlərində kədər-qəm olsun.
Vətənin bayrağın ucaltmışam mən,
Şəhidlik məzarım hədiyyəm olsun.