Şəhid Şəhriyar Əsgərovun xatirəsinə

Bu gün göyərçinin qanadlarında,
Yüksələn ruhuma baxır vətənim.
Üç rəngli bayrağın ayparasında,
Şəhidlik rəmzini taxır vətənim.

Anam nalə çəkib diz çökən anda,
Tutun qollarından, qaldırın onu.
Mənsiz bükülməyə izn verməyin,
Şəhriyar oğlutək qoruyun onu.

Vətənə qanımı halal etmişəm,
Bu haq belə asan verilməz ələ.
Qalmasın düşməndə bu pak torpağım,
Yoxsa yaralarım ağrayar hələ.

Allaha əmanət qoyub sizləri,
Əbədi cənnətə yol alıram mən.
Azadlıq uğrunda savaşan varsa,
“Şəhidlər ruhutək” yaşayar vətən.

Şəhid İlqar Bürcəliyevin əziz xatirəsinə


Bu gün doğum günün imiş,
Ey qəhrəman şəhid, İlqar.
Gəncliyinə vəda etdi,
Torpağa döndü arzular.

Vətən qucaq açdı sənə,
Sən vətənə qucaq açdın.
Şəhidliyin zirvəsindən,
Torpağa nurunu saçdın.

Gözlərində işıldayan,
Günəş sönən deyil, oğul.
Bizi daim yaşadacaq,
Həyat eşqindi bil, oğul.

Səmalara ucaltmısan,
Sən bu vətən bayrağını.
Qanın ilə tarix yazıb,
Öpdün vətən torpağını.

XOCALIM


Susun, sakit durun!
Dünyanın dərinliyindən bir səs gəlir, körpə səsi,
Boğur insanlığı, qopur göylərdəki ah-naləsi.
Duyun, ölmüş vicdanların qətl etdiyi məzlum kəsi,
Vermiş həyat bətnindəki doğulmamış son nəfəsi.

Susun, sakit durun!
Günəştək qalxsa da erkən, bu erkən yatma dünyası,
Mənafe uğruna neyçün tükənməz qanlı dəryası?
Ürəklər ürpədən fəryadı duymaq gec, nə faydası?
Bəşər dönmüş müqəvvaya? Nədəndir yoxdur ehsası?

Susun, sakit durun!
Bədənlər sağ ikən yandı, Xocalım yandığı gündən,
Nə eybi gördülər əfsus, fəqətdir güldülər gendən,
Susun! Əlbət bu səssizlik çıxardar sizləri dindən!
Həqiqət olduğu yerdə susan varsa, odur düşmən.

Susun, yox, susmayın bir də!
Dönüb dəryatək axdıqca bilin ki, qan tutar aləm,
Duyunca körpə fəryadın İlahi dillənər hər dəm,
Daha susma, daha susma, insan oğlu deyil əbsəm,
Mən insanlıq mayasından zühur etmiş həmin sidqəm!

(Qardaşıma həsr etdim)

Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
Bu vətən torpağı sənə əmanət.
Biz, ana-bacını qorumaq üçün,
Düşmənlə üz-üzə gələrsən əlbət!

Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
Qolumu göndərim, yenə güc olum,
Dizimi göndərim taqətin üçün,
Özümü göndərim, sənə güc olum.

Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
Darıxma, özümtək yaxınam sənə.
Bu il yuxusuzsan, bilirəm necə,
Çünki öz gözümtək yaxınam sənə.

Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
Təki sağ-salamat qayıt evinə!
Sənin bir Allahın, bir də vətənin,
Bir də ana-bacın sənə pərvanə.

Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
Səninlə fəxr edir yerlə göy inan!
Bu yolda müqəddəs xidmətin üçün,
Baş əyir vətəni sevənlər hər an.

Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
Qoru sən özünü, anana xatir.
Gözü həsrət çəkən bacına xatir,
Anatək ürəyi yanana xatir!

Qardaş, əsgərliyin mübarək olsun!
Allah pənahında saxlasın səni.
Yolunu gözlərik, sağ-salamat gəl,
Anan doya-doya qoxlasın səni!