Sən-gülsən,həyat-çəmən-

Çiçək aç mənə tərəf,

Elə bil bu dünyada təkcə

sənsən birdə mən-

Yaxınlaş mənə tərəf.

Duymaqdayam qəlbini,

Duyuban sevdim səni,

Anlatmaqçün sevgini-

Dağlar aş mənə tərəf.

Yadlaşmaram heç vədə,

Vəfalıyam sözümdə,

Hamı sino getsə də-

Uzaqlaş,mənə tərəf.

Saçımda yel də olsan,

Dən tutmuş tel də olsan,

Yağmurlu sel də olsan-

Çağla,daş mənə tərəf!

İnan,gülüm,mənə sən;

Ömrümdə bir dənəsən,

İstəməzdim dönəsən

Nailac,mənə tərəf…