Yanırsa-canda nə var?

Donursa-qanda nə var?

Gözün-gözümdə olsun,

Gülüm,o yanda nə var?

Səhərin üzü bozdu,

Köz sönüb,üstü tozdu,

Münəccim yuxu yozdu;

demədi-sonda nə var?

Şimşəksiz yağmaq olmur,

Canı yamamaq olmur,

Cəhrəni yorma,gülüm,

Hər ipdən yumaq olmur,

Hər ipdən yumaq olmur,

Hər qərdi duymaq olmur,

Canım,səndə nə var ki-

həyatdan doymaq olmur?