This image has an empty alt attribute; its file name is rafiqoday-300x300.jpg

Zəfər PUA-larımızın şərəfinə iki cinas bayatı:

Oğlum, iti qov anında,

Səy et, iti qov, anında.

Qalsın Zəfər tarixində

Adı “İtiqovan”ın da.

***

Oğlum, ol öncül, bayraqdar,

Gəlsin göylərə bayraq dar.

Gör necə göz dağı verir,

Düşmənə bizim “Bayraqdar”.