“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüd fondunun təqaüdçüsü

Həyat bu qədər sadə…

Bu küçə də

Axırıncı vaqon kimi

Boşaltdı adamlarını.

Və bu gecə də

Qaranlıq qara kəlağayını

Saldı şəhərin boynuna.

Yol boyu uzanan gecə işıqları

Açdı gözlərini.

Külək deyinə-deyinə

Oyatdı yuxudan yarpaqları.

Yəni,

Həyat bu qədər sadə,

Həyat bu qədər təkrar.

Amma ürəyimdə

Təkrarlanmayan biri var.

Bütün güclü qadınlar bədbəxtdir

Qurduğun xəyallardan

Geriyə dönmək qədər

Çətin yol yoxdu bu dünyada.

Gözlərindən yıxılan göz yaşlarını

Yanağın da qaldıra bilmir.

Baxışların buz kəsilir.

Başını qaldırıb göyə baxırsan,

Göy üzündə sənin çarəsizliyinə

Qurbanlıq qoyun kimi bir ulduz kəsilir.

Qaralır dünyan, qaralır,

Həyatın göz qapaqlarının

Arası qədər daralır…

Bütün güclü qadınlar bədbəxtdir, bilirsinizmi?

İçindəki təkliyi heç kim görmür…