Çalıb haqqımızı taxtımız üstə,

Yurdsuz kafirlərə taxt yaratdılar.

Saxta Erevanı tarixə yazıb,

İrəvan qalasın söküb atdılar.

Böyük Ermənistan xülyası ilə

Haya arxa oldu fitnəkar ruslar.

Acgöz caqqallar tək doymadı gözü,

Qarabağı tutdu xain-cəsuslar.

Doğma yurdumuzdan didərgin salıb,

Otuz il Cıdırda at oynatdılar.

Yağılar vətəndə göz dağı olub,

Qeyrət yaramızı çox qanatdılar.

Dığalar fitnədən libas geyinib,

Öyünər donuyla yad kölgəsində.

Namərdlər məzlumu əzər,sinsidər,

Lənəti haqlayar haqqın səsində.

Bu gün döyüşlərdə Vətən adında,

Zirvəyə çatmağa qanad çalırıq.

Qisasdan içimiz alışıb,yanır

Bir qarış torpağa min can alırıq.

Yağı tapdağında qalan yurdumu,

Suvarır qanıyla şanlı ordumuz.

Qələbə eşqiylə oddan don geyib,

Düşmənə sipərdir şəhid yurdumuz.

Susdurub düşməni haqq səsimizlə ,

Günəş tək parlayıb zülməti yendik.

Zəfər məşəlini yandırmaq üçün,

Qığılcımdan doğan alova döndük!

18.10.2020.