This image has an empty alt attribute; its file name is necibexanim.jpg

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fəndunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Burax əllərimi, qoy çıxım gedim,

Nəyinə lazımdır sənin bu sevgi.

Həsrəti gözümə qoy sıxım gedim,

Olsun ürəyimə qənim, bu sevgi.

Nə əhlət daşıyam, nə ümid yeri,

Yorulub, yoğrulan qən ağacıyam.

Burax əllərimi qoy çıxım gedim,

Bəlkə bir ürəyin ehtiyacıyam…

Ağacdan yonulub, daşdan yonulub,

Bəxtimin naxışlı oyuncağı tək.

Qıfıl da asılıb könül taxtından,.

Nəzəri qaytaran göz muncuğu tək.

Burax əllərimi, a sevda yolçum,

Kipriyim asılıb göz yaşlarımdan.

Qurtara bildimmi, sevən də səni,

Taleyin atılan bəd daşlarından.

Burax əllərimi, qoy çıxım gedim,

İndi baxışında əriyən buzam.

Bu ömrün qışında axı nə edim,

Mən sevgi bağına gec gələn yazam.