Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü, Xalq şairi, Fərdi Prezident təqaüdçüsü Vahidin Əzizin yeni işıq üzü görmüş kitabı Dövlət Mükafatları Komissiyasına təqdim olunub.

Xatırlaadaq ki, geniş oxucu auditoriyasının rəğbətini qazanmış gözəl, lirik şeirlər müəllifi Sevimli Xalq şairimiz Vahid Əzizin zəngin bədii yaradıcılığı Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində də böyük maraqla tədqiq olunur, müxtəlif mədəniyyət və ədəbiyyatyönümlü dərgilərdə dərc olunur.

Minlərlə oxucunun könlünə yol tapan görkəmli şairimiz Vahid ƏZİZ, həqiqətən də, Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görüləsi söz sənətkarlarımızdan biridir. Çünki uzun illərdir ki, müəllifi yorulmaq bilmədən ədəbiyyatımızın inkişafı, forma-məzmun, bədii sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşməsi üçün yorulmaq bilmədən çalışır.

Mənsub olduğu xalqın qədim tarixi ənənələrinə sadiq qalaraq, milli və ümumbəşər dəyərləri öz əsərlərində ehtiva edən şairimiz Vahid ƏZİZ son dövrlərdə yaradıclığındakı yeniliklərə, ədəbi-bədii ictimaiyyət nümaəyəndələri arasında qazandığı nüfuza görə ən məhsuldar şairlərimzin sırasında birinci yerdə qərar tutub.

Ömrü boyu doğma AZƏRBAYCANIMIZI tərənnüm etməkdən, vəsf etməkdən yorulmayan müəllif, həm də gənc nəslin təlim-tərbiyə olunmasında misilsiz xidmətlər göstərmişdir.

Son zamanlar dünyada baş verən olaylara göstərdiyi qərəzsiz mövqeyi ilə seçilən şairimiz, ən yüksək dövlət mükafatlarına layiqdir. Ən azı ona görə ki, müəllif-Ustad sənətkar özünün bənzərsiz yaradıcılığı ilə hələ Sovet hakimiyyəti dönəmində oxucuları tərəfindən qəlblərdə əbədi taxt qurmuşdu.

Gənclik çağlarından etibarən tükənmək biləməyən enerji və şövqlə biz oxucuları hər dəfə yeni əsərləri ilə tanış etməkdə davam edir. Xalqmızın. milətimizin tarixi keçmişi, o cümlədən gələcəyi ilə bağlı fikirlərini də öz əsərlərində diqqətə çatdırır.

Xalq şairimiz Vahid ƏZİZin Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülməsi uzun illərin çəkilən zəhmətin, yuxusuz gecələrin bəhrəsi olacaq. Bu yolda Ustadımız, lirik ictimai-siyasi, fəlsəfi şeirlər müəllifi, Xalqımızın şairi Vahid ƏZİZə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları və fəaliyyəti diləyirik!

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Mətbuat xidməti və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi