This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

İnciyib gedən gözəlin
könlünü alım nə cürə?
həsrətimi gözlərinin
yadına salım nə cürə?

Məncə-çətin rəhmə gələr,
kömək edin,xatirələr!
yazıq ürək-bu gözəllər
olarmış zalım nə cürə!

Görüş keçər aydan-aya,
qışdan-qışa,yaydan-yaya,
sanki-yadam,salmaz saya-
olar əhvalım nə cürə?

Nə gedəndə yola salar,
nə dönəndə qarşılayar.
onsuz qalsam xatırlayar
elim,mahalım nə cürə?

Bu məkrin sonu nə olar?
dirəşsəm-qiyamət qopar!
cavabın nə cürə tapar,
ona sualım… nə cürə?