This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Tanrı mələklərinin
mənnən olmaz işləri.
ruhlara tərgitdirir
bəd olan vərdişləri,

Fəryadı odan çıxır
yerdə ev yıxanların,
gözlərindən qan axır
Haqqa xor baxanların,

Allah adamlarıyla
onların işi olmur,
bilirlər-belələri
mərddi,nakişi olmur

Tanrının mələkləri–
burdan suçsuz gedənlər,
Dərgahda da sevilir
yerdə qəlbən sevənlər,

Tanrının mələkləri
ruhlara elm öyrədir,
həlbət görən olub ki,
Dərgahdan söhbət gedir…