Mışıl-mışıl körpə yatır,
yağış,bir az yavaş danış,
ildırım səsini batır,
bilək yağır yağış,danış.

Ələn Vətən çöllərinə,
çaylarına,göllərinə,
çiçəklərin özlərinə
vura-vura naxış,danlş,

Varam-həlim nəfəsinə,
yağ susuzlar qəfəsinə,
yağış,səni nəğməsinə
bülbül sansın alqış-danış!

Sevilənsən hər fəsildə,
oxuyarsan bəmdə,zildə,
bildirkitək yağ bu il də,
neçə orman yanmış,yağış…