Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının İran İslam Respublikası üzrə yeganə təmsilçisi

Səxavət İZZƏTİ (ƏNDƏLİB)

Mən səxavət izzəti əbdüllah oğlu 1966 inci ilin yayında qaradağ mahalında doğulmuşam. iki yaşımda atamı itirmişəm. 1977 inci il ayiləmiz təbrizə köçüb bir il sonra əhər qaradaği mərkəzi əhər şəhrinə qaydıb təhsılatımı əhər şəhərində bitirəmişəm.

qaradağ mahalınin başqa uşaqları kimi mənimdə ədəbiyata marağım anamın beşik başında dedigi laylalarla , nağıllarla , dastanlarla başlanmışdır. qaradağ mahalı iran türklərinin ən güclü aşıq mərkəzi dir.

on yeddi yaşımda şeirdə birinci və bura qədər sonuncu ödülü almışam.

iyrimi iki yaşımda aşıq dastanlarından ibarət nəğməli dastanlar kitabını nəşr etdirdim bir il sonra məhəbbət dastanları kətabı çıxdı bunun dalınca aşıqlardan işıqlar kətabını çıxartdım kitab aşıq şeri qalibləri və o günə qədər çap olunmamış aşıq şeirlərindən ibarət idi.

bir çox şumaldakı şairlərimizin şeirlərini istər kitab şəklində istər intirnet düşərgələrində nəşr etdirmişəm.

Bura qədər çıxartdığım kitablar:

1-nəğməli dastanlar təbriz1989

2-məhəbbət dastanları təbriz1991

3-aşıqlardan işıqlar təbrız2000

4-yaxşı ki sən varsan ay sədəfli saz (zəlımxan yaqübün şeirləri) təbriz2005

5-hürəmt oldu bir saz oldu birdə mən(aşiq qəmkeş allahverdinin şeirləri) təbriz 2008

6-peyğəmbər (zəlımxan yaqüb) təbriz 2011

7-aşıq dastanları təbriz 2015

8-on bir budaqlı ağac (qaradağ şeri məcmüəsi) 2017

9-Ömürdən qalan səsələr Tabriz 2021

hal hazırda ədəbi körpü adlı elektron dərgini yayıram

DİLİM TUTULAR DESƏM-

Bilməm nə tapacaqsan,
Uçuq yuxularımdan.
Məndən çıxdığın kimi,
Gəl çıx yuxularımdan.
Gəl çıx yuxularımdan.

Yox dedin əzizligə,
Mən oynatdın bizligə,
Çıxanmazsan düzlügə,
Buruq yuxularımdan.
Gəl çıx yuxularımdan.

Gah gözünü silirəm,
Gahdan sənə gülürəm,
Əhvalını bilirəm,
Sıx – sıx yuxularımdan.
Gəl çıx yuxularımdan.

Ipi – sapı üzüldü,
Dərvazası çözüldü,
Bu gecə də pozuldu,
Qoruq yuxularımdan.
Gəl çıx yuxularımdan.

Artıq yuxu oluram,
Yuxulara doluram,
Sonsuz ləzzət alıram,
Qırıq yuxularımdan.
Dilim tutular desəm-
Gəl çıx yuxularımdan.

UNUTMAQ

Həyatin anlamın, dünyanın dadın,
Sən idin birinci öyrətdin mənə,.
Ağrılı, acılı zamanimizda,
Sevgini, sevinci öyrətdin mənə.

Sən ey müəllimim bildiklərini,
bir bə bir hamısın mənə dərs dedin.
Hər şeyi öyrətdin ancaq nə fayda ,
Səni unutmağı öyrədənmədin.