This image has an empty alt attribute; its file name is si-ed-300x200.jpg

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının İran İslam Respublikası üzrə yeganə təmsilçisi

AT ÇAPAR

Yiyəsiz qalan zəmidə,
Talan at çapar, at çapar,
Yallı gedər çəyirtkələr,
Ilan at çapar, at çapar,

Ilqar, ıman puç olanda,
Qayda-qanun heç olanda,
Düz danışmaq suç olanda,
Yalan at çapar, at çapar,

Xeyir yox fikirsiz işdə,
İş gedər fikirdə, huşda.
Fikri düz olmayan başda,
Gələn at çapar, at çapar.

SİÇAN-PİŞİK

Udmadı bir yol bizi,
Əzıb, çeynədi dünya,
Sıçan-pişik oyunun,
Bizlə oynadı dünya.

Birinə beçə balı,
Birinə ıtın yalı,
Çoxuna ıpək xalı,
Bizə iynədi dünya.

Tozu qondu başımda,
Dərdi gəzdi döşümdə,
Yaralı yaddaşımda,
Gömgöy göynədi dünya.

Bu işgəncə, bu zülüm,
Səbəbin buyur, bilim.
Torpağın son mənzilim,
Qəsdin day nədi, dünya.