This image has an empty alt attribute; its file name is Rafiq-Oday-2.jpg

Hələ bir yol tutmamış
Əlimiz dən, İlahi,
Son ümid də alındı
Əlimizdən, İlahi.

Susduq kara çəkildik,
Hardan-hara çəkildik…
Dindik dara çəkildik
Dilimizdən, İlahi.

Haqq-divandan əsər yox,
Ha de, zərrə əsər yox…
Daha doğru xəbər yox
Dəlimizdən, İlahi.

Viran ömür arşında,
Müti quluq qarşıda.
Papaq Əli başında,
Haqq-hesabı sorulur
Vəlimizdən, İlahi.

Çatmır səbir, hövsələ,
Özün sovur, əfsələ…
Bu milləti hifz elə
Nəfsinə qul öz milli
Zəlimizdən, İlahi.

27.05.2022