Mübarək olsun Ad günün sənin,

Gözündəm yox olsun qəmin, kədərin.

Anana-atana layiqli övlad,

Həm də çalış, daşı şərəfli bir ad.

Ömür yollarında gur işıq yansın,

Ömründə yanar ocaq qalansın,

Bir kiçik vərəqə sığışan sözlər,

Sonadan Kənana yadigar qalsın.

26 oktyabr, 2006. Sona İNTİZAR.