Sən mənim nəyimdin ki?!
qəher tutan budağım.
ipisti öpüşlərden,
Zəhər tutan dodaĝım…

sən mənim nəyimdin ki,?!
doğmalarla yadımdın.
Ən qərib gecələrdə,
Ən doğmaca qadındın…

nəyimdin ki sən mənim?!
isindiym dan yerim.
ömrü boyu içimdə,
parçalanan qan yerim…

qırışmış əllərində
apardığını-özümsən…
sən ..sən… sən var haaaaaa,
Ən alçalmış sözümsən!!!

19.10.2022