Türkiyədə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına dair kitab işıq üzü görüb.

“Azerbaycan Çocuk Edebiyatından Seçme Eserler” adlanan kitabda XX əsrin əvvəllərindən başlamış çağdaş dövrümüzədək olan müddətdə yazıb-yaradan ədiblərin vətənə, bayrağa, istiqlala, hürr və azadlıq duyğularına həsr olunmuş məfkurə yönümlü şeir, hekayə və pyesləri yer alıb. Kitabdakı mətnlərin tərtibçisi və “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında məfkurə” adlı “Ön söz”ün müəllifi filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas-tənqidçi Elnarə Akimova, Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdıranı və redaktoru Dr. Yaşar Sözəndir. 

Kitab “Şuşa ili” çərçivəsində Şuşanın 270 illiyinə və “Oğuzun alp ürəkli uşaqlarına” həsr olunub. Əsas məqsəd Türkiyə və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirmək, eyni zamanda sağlam ruha, milli şüur və mənəviyyata, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə sahib olan gələcək nəslin yetişməsində müəyyən missiya daşıyıcısı olmaqdır.

Mənbə: https://science.gov.az/