Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Güləndə gözümün içi də gülür,
Yetər ki, SEVDİYİM yanımda olsun!
Olmasa, eşqimin çırağı sönür,
İstərəm daha da od-alovlansın.

Tutub əllərimdən, sarılsın mənə,
Saçımı oxşasın, ətrin qoxlasın.
İsti əlləriylə toxunsun mənə,
“SEVİRƏM”, “MƏNİMSƏN” o pıçıldasın.

Gözəl sözləriylə vəsf etsin məni,
Bənzətsin günəşə, ulduza, aya.
Səmaya birlikdə bir əl uzadaq,-
Bir ulduz mən sayam, birin o saya.