Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Oxu ürəyimi, yaz, ey qələmim,
Cümlələr acizdir yazdığın sözə.
Nəyi istəməsən, poz, ey qələmim,
İstəmirəm gələsən sən yad bir gözə.

Bir şeir yaz, qələm, özündən danış,
Misralar bəzənsin təbəssümlərə.
Arada ürəkdən gah küs, gah barış,
Hisslərin düzülsün qoy sətirlərə…

Bir az qəmdən bəhs et, bir az sevincdən,
Bir azca yer də qoy xoşbəxtlik üçün.
Əvvəl ürəyimi oxu gözümdən,
De, buna çatarmı cəsarət-gücün?!

İndi bir az məndən bəhs et, ey qələm,
Gözümdən ayrı yaz, ayrı ləbimdən.
Yanağımdan düşən yaşı mən silləm,
Dodağma düşəni sən yaz dilimdən.

Yaz, uzun telimi külək oyadar…
Atar çiyinimdən sağa, gah sola.
Yaz, necə əllərim soyuqdan donar,
Ya da həyəcandan düşər yanıma…

Bir də bir ricam var, səndən, qələmim,
Çox biruzə vermə bədbəxtliyimi.
Azca tərif eylə, şən yaz, ürəyim,
Qoy gəlsin həvəsə, yazdırsın səni…